Publications

Peer-reviewed articles

Forster, Andrea G., and Thijs Bol (2017). Vocational Education and Employment over the Life Course Using a New Measure of Occupational Specificity. Forthcoming in Social Science Research

Forster, Andrea G., Thijs Bol, and Herman G. Van de Werfhorst (2016). Vocational Education and Employment over the Life Cycle. Sociological Science 3: 473-494. [Replication Files]

Book Chapters

Karsten, Sjoerd, Herman G. Van de Werfhorst, Thijs Bol, and Andrea G. Forster (2016). “Waartoe een vakdiploma” In: Karsten, S., 2016. De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta. Een nuchtere balans van het mbo. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Other Publications

Forster, Andrea G. (2017) Levensloopeffecten van beroepsgericht onderwijs. De valkuil van vocational decline. Canon Beroepsonderwijs. Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Werfhorst, Herman G., Forster, Andrea G. and Thijs Bol (2016). “Is more Vocational Education the Answer?” OECD Education and Skills Today. Blog post.